Asumiseen liittyvää tietoa ja materiaalia

Meiltä kysytään usein materiaalia, jota voisi käyttää asumisen opastuksen tukena. Emme tuota materiaalia itse. Tälle sivulle on koottu yhteistyökumppaneiden tuottamia eri kielisiä materiaaleja asumiseen liittyen:

 

Suosituksia yhteistyökumppaneille konfliktien ennaltaehkäisyyn

Suositukset kiinteistöyhtiöille häiriöilmoitusten käsittelyyn vastakkainasettelua välttävällä tavalla

Suositukset kiinteistöyhtiöille toimivien naapuruussuhteiden edistämiseen

 

Kuluttajaliitto

Kuluttajaliiton asumisneuvonta on koonut sivuilleen asumiseen liittyvää tietoa. Kuluttajaliitosta saa myös oikeudellista neuvontaa.

Sivuilla on myös kattava materiaalipankki asumiseen, oikeuksiin ja velvollisuuksiin sekä moniin muihin asioihin liittyen. Vuokraopas löytyy suomeksi, ruotsiksi, venäjäksi, somaliksi, arabiaksi ja selkokielisenä.

 

Moniheli

Moniheli on koonnut Kattohanke-sivuilleen monipuolista tietoa maahan muuttaneiden asumisesta. Sivuilta löytyy vinkkejä asunnon hakemiseen, vuokrasopimuksen tekemiseen ja asumisen ongelmatilanteisiin.

 

SANASTOA

Asenne- tai arvopohjaiset aistihavainnot

Epäsymmetrinen inhimillistäminen

Kulttuuristaminen, etnistäminen, rodullistaminen, toiseuttaminen

Monikulttuuriseksi koettu konflikti, kulttuuristettu/etnistetty konflikti

Rasismikortti

Totunnaistuminen

Vallankäyttö normien kautta

Väestösuhteet

Naapuruussovittelun käsikirjan sanasto, s. 49-50