Hemsida

Vi medlar konflikter i grannskapsförhållanden. Vi vill förebygga att motsättningar trappas upp till konflikter genom att utveckla och sprida kunnande om medling.

Vi erbjuder privatpersoner samt alla som arbetar med boende:

  • Med hjälp av grannskapsmedling kan man ta tag i olika störningar och besvärliga situationer i grannskapet och boendemiljön. Det kan handla om oönskat eller otrevligt beteende, användadet av gemensamma utrymmen, samarbetsproblem inom boendedemokratiska organ, konflikter i olika former av kollektivt boende, misstroende mellan boende och bostadsbolaget, konflikter som är förknippade med olika kulturer och etnicitet.
  • Med hjälp av grannskapsarbete främjas god kommunikation, goda grannskapsförhållanden och känslor av trygghet. Vid nya situatione som t.ex. grundadet av en flyktingförläggning på någon ort, kan man förebygga spänningar och motsättningar.
  • Kostnadsfri konsultering per telefon och mail, angående störningar i boendemiljön, konflikter och möjliga sätt att lösa konflikterna.

Vi erbjuder företag och andra aktörer och nätverk inom boende och bostadsbranchen:

  • skolning om hur man löser motsättningar och konflikter baserade på boendemiljön samt hur man arbetar medlingsinriktat

Centret för grannskapsmedling ordnar skolningar och konsulterar landsomfattande. Medlingar ordnas i Södra Finland samt landsomfattande i samarbete med aktörer inom boende.

Centret upprätthålls av Finlands forum för medling rf.

Foto Kamen Atanassov, Unsplash