Kehitys ja historia

Kuvalähde: Alfred Kenneally, Unsplash

Aloitteen laajamittaisen naapuruussovittelun käynnistämisestä on tehnyt Suomen Pakolaisapu ry ja erityisesti koordinaattori Terhi Joensuu.   

Toiminta ja siihen liittyvä koulutus käynnistyi tapaamisessa Suomen Sovittelufoorumin tiloissa Töölössä keväällä 2006. Läsnä olivat Kotilon puolesta Terhi Joensuu ja sovittelijat / kouluttajat Maija Gellin ja Jens Gellin. Kaikilla oli jo silloin myös rikos- ja riita-asiansovittelutausta. Kesällä 2006 suunniteltiin kahden viikonlopun koulutus pääkaupunkiseudulle. Syksyllä toteutettiin koulutukset pääkaupunkiseudulla ja Turussa. Sovittelijoita koulutettiin myös Tampereelle, Kajaaniin, Ouluun ja Vantaalle. Kouluttajina toimivat Jens Gellin ja Terhi Joensuu.

Naapuruussovittelu oli Raha-automaattiyhdistyksen ja Ympäristöministeriön rahoittaman Suomen Pakolaisapu ry:n KOTILO -projektin (2006-2008) luoma malli, jonka koulutusosioissa on tehty yhteistyötä sovittelutoimistojen kanssa Helsingin sovittelutoimiston ja Espoon alueella ja Turussa. KOTILO –projektin tarkoituksena oli luoda käytäntöjä asumisviihtyvyyden parantamiseen alueilla, joissa asuu paljon maahanmuuttajataustaisia henkilöitä. Lisäksi projektin tarkoituksena oli ennaltaehkäistä asukkaiden välisiä konflikteja sekä sovitella syntyneitä ristiriitoja.

Kotilo-projektin puitteissa luotua naapuruussovittelumallia kokeiltiin ensisijaisesti Espoon kruunu OY:n (nyk. Espoon Asunnot) , VAV Asunnot OY:n, Myllypuron Kiinteistöt Oy:n sekä TVT Asunnot Oy:n kohteissa. Vuoden 2007 alusta mallia sovellettiin Tampereen Vuokratalosäätiön kohteissa. Alkuvuosina sovittelun rinnalla kulki asumisneuvonta, aineiston tuottaminen ja koulutus.

Toiminta oli päättymässä projektina vuonna 2013 ja hankkeen puitteissa järjestettiin jopa päätösseminaari. Rahoitusta saatiin kuitenkin vielä vuodelle 2014 ja hankkeen henkilöstö vaihtui kyseisenä vuonna suurelta osin. Päävetovastuun otti keväällä Miriam Attias johtajana, pääkaupunkiseudun koordinaattorina aloitti Marie Makweri, Turussa jatkoi Leena Kaitonen ja Tampereella Timo Karppinen. Jens Gellin palkattiin naapuruussovittelun koordinaattoriksi.

Syksyllä 2014 Tampereen seudulla vaihtui työntekijä ja puikkoihin tuli Hanna Vuorinen. Miriam Attiaksen roolilla on ollut merkittävä vaikutus naapuruussovittelun kehittymisessä kuin myös Tampereella Hanna Vuorisen toiminta. Verkostojen kehittäminen, koulutukset, laaja hankeyhteistyö, radikalisoitumisen ehkäisyyn liittyvä toiminta, turvapaikkatoimintaan vastaaminen, toimivat sovitteluprosessit, yhteisösovittelun kehittäminen, osaamisen juurruttaminen valtakunnalliseksi ja Naapuruussovittelun käsikirjan luominen olivat keskeisessä roolissa vuosina 2015-2018.

Uusi tiimi pystyi vuonna 2014 osoittamaan rahoittajalle, että toiminta on yhteiskunnallisesti merkittävää. RAY oli toivonut, että keskitymme sovitteluun, joten asumisneuvonta ja siihen liittyvä koulutustoiminta päättyi. Naapuruussovittelun keskus perustettiin tammikuussa 2015. RAY myönsi kohdennetun (jatkuvaperusteisen) avustuksen vuosille 2015-2018.

Leena Kaitonen siirtyi muihin tehtäviin alkuvuodesta 2018 ja palkkasimme Pasi Ojalan Turkuun. Miriam Attias siirtyi Koneen säätiön Depolarize-hankkeen vetotehtävissä oman yhdistyksen piiriin ja Hanna Vuorinen jätti paikkansa toukokuussa 2019.

Naapuruussovittelun keskus siirtyi Suomen Pakolaisapu ry.stä Suomen sovittelufoorumiin maaliskuun alusta 2019. Yhteisellä sopimuksella siirtyivät liikkeenluovutusperiaatteella kaikki palvelutoiminta. Tällä hetkellä tiimissä on päällikkönä Pia Slögs ja muut jäsenet ovat Kethlin Lörincz, Pasi Ojala ja Jens Gellin. Toimintaa rahoittaa nykyään Sosiaali- ja terveysjärjestöjen avustuskeskus (STEA, ent. RAY).