Vaikuttavuus, hyödyt ja kokemukset

Naapuruussovittelun keskuksen toiminnasta on tehty vaikuttavuustutkimus vuonna 2015. Saamamme palaute seuraavina vuosina on ollut samansuuntaista.

Vaikuttavuustutkimuksen mukaan selvä enemmistö koki sovittelijoiden työskennelleen heidän tapauksensa parissa omistautuneesti, ammattimaisesti ja puolueettomasti. Yli puolet ilmoitti sovittelusta olleen hyötyä ja haastavan konfliktitilanteen helpottuneen sovittelijoiden työskentelyn seurauksena, turvallisuuden tunteen paranemista raportoi jopa joka seitsemäs kymmentä vastaajaa kohden. Avovastauksissa naapuruussovittelutoiminta sai paljon kiitosta, mutta myös yksittäisiä pettymyksen kokemuksia nousi esiin ja kehittämistarpeita nimettiin. Eniten mainintoja kerännyt kehittämisehdotus koski naapuruussovittelutoiminnasta tiedottamista ja palvelun parempaa tunnetuksi tekemistä. Vastaajat tunnistivat toisin sanoen nykyistä suurempaa kysyntää sovittelutoiminnalle kaikilla Naapuruussovittelun keskuksen toimintapaikkakunnilla.   

Toimeksiantajien selvä enemmistö koki, että naapuruussovittelijoiden työstä on ollut hyötyä ja jopa 9 vastaajaa kymmenestä raportoi häiriöilmoitusten vai valitusten vähentyneen asuinkohteissa, joissa sovittelijat olivat työskennelleet. Toimeksiantajista merkittävä ja suurin osa näki naapuruussovittelijoiden työskentelyn selvästi hyödyllisenä, oli tyytyväinen sovittelijoiden työskentelyyn ja toivoi yhteistyön jatkuvan. 

Kuvalähde: Melina Lorenz, Unsplash

Sekä sovittelutapausten osapuolilta että toimeksiantajilta saadut vastaukset osoittavat naapuruussovittelutoiminnan olleen vaikutuksiltaan merkittävää niin asukasriitoja työssään kohtaavien toimeksiantajien kuin riitaantuneissa naapurisuhteissa elävien ihmisten arjessakin. Naapuruussovittelun keskus onkin onnistunut vakiinnuttamaan toimintansa ja muodostamaan hedelmällisiä yhteistyöverkostoja niin pääkaupunkiseudulla, Pirkanmaalla kuin Turun seudullakin ja kaikilla toimintapaikkakunnilla palvelulle on myös kasvavasti kysyntää.

Asukkaiden ja yhteistyötahojen kokemuksia

“Sovittelun jälkeen oli helpottunut olo”

“Naapurin kohtaaminen tuntuu hyvältä, tervehdimme toisiamme.”

“Aluksi en uskonut, että sovittelu voisi auttaa. Nyt ymmärrän kuinka hieno ja toimiva prosessi on kyseessä.”

“Toivon, että samanlainen yhteistyö jatkuu ja sama porukka pysyy duunissa! Kiitos!”

“Ei pelota enää, uhkavaa ilmapiiri on poistunut, tervehditään.”

“Olen tyytyväinen saamaamme palveluun.”

“Yhteistyö on mutkatonta ja helppoa ja sovittelija tarttuu toimeen ja hoitaa asiat eteenpäin rivakasti – ei parannettavaa.”

“Sovittelija toimi diplomaattisesti ja hoiti hyvin tätä vaikeaa tilannetta. Minusta tuntuu, että olen täysin tullut kuulluksi.”

“Olemme vain yhden kerran tehneet yhteistyötä, mutta kaikki meni niin hyvin, että en löydä mitään parannettavaa. Ehkä palvelua voisi mainostaa enemmän.”

“Olen kokenut vuosien yhteistyön erittäin hyvänä, nykyinen sapluuna on toimiva! Kiitos yhteistyöstä!”

“Kohtaaminen sovittelutilanteessa selkeytti asioita.”

“Pystymme keskustelemaan pihalla kohdatessa ja aina voi tulla sanomaan jos jokin asia häiritsee.”

“Ehdottomasti pitää toiminnan jatkua. Mieleen tulee vain, onko tekijöitä tarpeeksi.”

“Yhteistyö sujuu jo nykyisellään erinomaisesti.”

“Toivoisin, että isännöitsijä ehdottaisi ja ohjaisi sovitteluun tällaiset tapaukset. Tämä on toimiva prosessi. Tulin kuulluksi ja sovittelija pysyi rauhallisena koko sovittelun ajan.”

“Yhteistyön vakiinnuttamista, yhteisösovitteluiden keinovalikoiman kehittämistä sekä koulutuksia asukkaille.” 

“Keinovalikoima vaikuttaa koko yhteisön tasolla. Miten esimerkiksi päästä tehokkaasti kiinni ilmapiirin myrkyttäjiin, jotka haluavat vesittää yhteisöllisyyden rakentumista ja torpedoivat syystä tai toisesta kaikki sen suuntaiset yritykset.”

“Toivoisin, että yhteistyö ulkomaalaistoimiston, sovittelun ja isännöitsijän kanssa olisi jatkuvaa.”

“On kuin taakka olisi pudonnut harteilta. Olo on helpottanut ja on huojentavaa kun tietää, että naapurille voi puhua.”

“Olisinpa tavannut teidät ennen kuin avioliittoni kariutui.”

Arvostamme saamaamme palautetta ja huomioimme sen toiminnan kehittämisessä. Saamamme palaute on johtanut mm. siihen, että sovitteluprosesseja on kehitetty, seurantaa tehostettu, valtakunnallista osaamista lisätty asumisen toimijoiden keskuudessa ja koulutamme myös asukkaita sovittelemaan.