Peruskoulutus

Tarjoamme Naapurussovittelun keskuksen kehittämää peruskoulutusta, joka antaa pohjan ja ymmärryksen ristiriitojen käsittelystä sovittelun menetelmin. Peruskoulutus on edellytys jatko- ja täydennyskoulutukseen osallistumiseen,.

Peruskoulutusta tarjoamme seuraaville kohderyhmille

 1. Kiinteistöyhtiöt – isännöitsijät, asumisneuvojat ja asiakastyötä tekevät
 2. Isännöintitoimistot
 3. Asumispalveluja tarjoavat erilaiset yhteisöt
 4. Sosiaalityöntekijät (maahanmuutto, tukiasuminen)
 5. Asumispalveluyksiköt, kuten vastaanottokeskukset
 6. Koulutuspalveluja kiinteistötoimelle tarjoavat tahot
 7. Erilaiset asumisen parissa toimivat hankkeet ja verkostot

Koulutus antaa perusymmärryksen ja perustiedot ja osanottaja  

 • osaa tunnistaa, milloin kyseessä on tekninen ongelma ja milloin erimielisyys/konflikti ja miten ongelman- ja konfliktinratkaisun logiikat eroavat toisistaan. 
 • osaa kuvata, kuinka konfliktit eskaloituvat ja osaa arvioida oman toimintansa vaikutuksia suhteessa häiriöihin/erimielisyyksiin ja niiden eskaloitumiseen konflikteiksi  
 • näkee selkeästi mikä rooli hänellä on omasta työtehtävästään käsin ja osaa resursoida ja hakea tarkoituksenmukaisesti lisäresurssia/tukea yhteisön sisältä ja ulkoa.
 • osaa tunnistaa konfliktinratkaisun/sovittelun tarpeen ja tarjota sitä osapuolille (asukkaat).
 • osaa ottaa työssään käyttöön sovittelun periaatteet jokapäiväisten erimielisyyksien ja häiriötilanteiden ratkaisemiseksi  
 • osaa ohjata häiriöitä kokevat erimielisyyden/konfliktinratkaisun äärelle eli kommunikoimaan rakentavalla tavalla sekä ohjata korjaavaa keskustelua jokapäiväisten erimielisyyksien käsittelemiseksi 

Peruskoulutus toteutetaan kahtena 4 tunnin koulutusosiona, n. 3-4 viikkoa välissä.

Peruskoulutuksen hinta on 500 euroa (alv 0%). Hinta kattaa 2 x 4h koulutukset, kouluttajien matkakulut sekä koulutusaineiston. Pienet paikalliset yleishyödylliset toimijat voivat saada alennuksen.

Kuvalähde: Thijs Schouten, Unsplash