Sovitteleva työote

Oletko isännöitsijä ja pohdit miten vastata naapuriinsa turhautuneiden asukkaiden puhelinsoittoihin siten, että tilanne ei kärjistyisi entisestään ja sinun työaikasi ei kuluisi toistuviin yhteydenottoihin asian parissa?

Tämä koulutus on suunnattu erityisesti isännöitsijöille, joiden työhön kuuluu vastaanottaa ilmoituksia asumisrauhan loukkauksista. Monet asukkaiden raportoimat häiriöt voivat olla sana sanaa – vastaan tilanteita, jolloin perinteiset ongelmanratkaisun keinot eivät ole toimivia, vaan tarvitaan ymmärrystä sovittelun taustaperiaatteista. Sovitteleva työote – koulutuksessa käydään läpi sovittelun taustalla olevia periaatteita siinä määrin, jotta ensi yhteydenotot asukkaiden kanssa hoituvat jännitteitä purkaen. Tärkeintä tilanteiden vastaanottamisessa on ehkäistä konfliktien eskaloituminen ja riski joutua itse mukaan konfliktiin. Periaatteiden sisäistäminen näyttäytyy hyvänä asiakaspalveluna ja työotteen myötä haastavien tilanteiden työkuormitus vähenee merkittävästi.

Koulutus antaa perustiedot sovittelevasta työotteesta, eli tavasta vastaanottaa tilanteita siten, että a) asukkaat tulevat kuulluiksi kokemuksissaan ja b) vastuu tilanteiden ratkaisemisesta säilyy edelleen asukkailla itsellään. Erilaisissa konflikti- ja sana sanaa -vastaan tilanteissa juuri nämä tekijät ovat avain asumisrauhan palautumiseen. Koulutus on käytännönläheinen ja soveltuu myös asumisen parissa työskenteleville asiakaspalvelijoille, tukityöntekijöille ja muille asukkaiden häiriökokemuksia vastaanottaville tahoille ja viranomaisille.

Koulutus toteutetaan kahtena 4 tunnin koulutusosiona, joiden lisäksi on etukäteis- ja välitehtävä. Koulutusosioiden väli on n. 2-4 viikkoa.

Koulutuksen hinta on yhteensä 900 euroa (alv 0%), joka kattaa 2 x 4h koulutukset, kouluttajien matkakulut sekä koulutusaineiston. Pienet paikalliset yleishyödylliset toimijat voivat saada alennuksen.

Koulutuksen runko

Osa 1:

  • Asumiseen liittyvät sana sanaa -vastaan tilanteet ja niiden tunnistaminen
  • Konfliktin kehä
  • Tekninen ongelmanratkaisu vs. sovitteleva työote, miten eri roolit sopivat yhteen?
  • Valittavan osapuolen vastaanottaminen, mitä huomioida?

Osa 2:

  • Toimenpiteet ja yhteydenotto valitettuun osapuoleen, mitä huomioida?
  • Ratkaisujen etsiminen yhdessä osapuolten kanssa
  • Osapuolten motivointi ulkopuoliseen sovitteluun ja yhteistyö sovittelun kanssa

 

Kuvalähde: Thijs Schouten, Unsplash