Facebook

Naapuruussovittelun Keskus on myös Facebookissa!

 

 

 

Sovittelemme asumiseen ja naapuruuteen liittyviä konflikteja. Ennaltaehkäisemme vastakkainasettelun kärjistymistä konflikteiksi levittämällä sovitteluosaamista valtakunnallisesti.

 

Tarjoamme yksityisille ihmisille ja kaikille asumisen toimijoille:

  • naapuruussovittelua, jolla puututaan häiriöihin ja hankalaksi koettuihin tilanteisiin naapurustoissa ja asuinyhteisöissä (esim. häiritsevä käyttäytyminen ja yhteisten tilojen käyttö, asukastoimikuntien yhteistyön ongelmat, erilaisissa yhteisöasumisratkaisuissa tapahtuva välien tiivistyminen ja konfliktoituminen, kiinteistöyhtiön ja asukkaiden välinen epäluottamus, etnisyyteen ja kulttuureihin liitetyt konfliktit).
  • naapurustotyötä, jolla edistetään vuoropuhelua, hyviä naapuruussuhteita ja asumisen turvallisuutta sekä ehkäistään jännitteiden ja vastakkainasettelun kärjistymistä, esimerkiksi kun paikkakunnalle tulee uusi vastaanottokeskus tai suuri määrä kiintiöpakolaisia ensimmäistä kertaa.
  • maksutonta konsultointia liittyen asumisen ja naapuruuden häiriöihin ja konflikteihin sekä niiden ratkaisuun puhelimitse ja sähköpostilla.

Lisäksi kiinteistöyhtiöille ja asumisen verkostoille tarjoamme:

  • koulutusta asumisperustaisen vastakkainasettelun purkamisesta ja sovittelusta työotteena

Naapuruussovittelun keskus konsultoi ja kouluttaa valtakunnallisesti. Sovittelutyötä tehdään Etelä-Suomessa ja asumisen toimijoiden kanssa yhteistyössä valtakunnallisesti.

 

Ole yhteydessä ja kysy lisää! Onko sinulla jokin huoli?

 

Taustayhteisönä toimii Suomen sovittelufoorumi ry.