Erilaisia konflikteja

Keskeisiä syitä naapureiden välisille riidoille:

 • Väärinymmärrys (ei kuuntele, ei kuule, oma tarina hallitsee, tulkinnat, kuulee väärin eikä oikaise, kuulee välikäden kautta, liittouman tai samanmielisten näkemykset värittävät)
 • Epäasiallinen käytös (mm. pihatalkoissa runsas häiritsevä alkoholin käyttö)
 • Vahingonteko kohdistuen kiinteistöön (vuokrankorotus, vaara, epäsiisteys)
 • Ilkivalta kohdistuen asukkaiden omaisuuteen (tunne, talous, arkihaitta)
 • Kohdennettu kiusanteko (kosto, vanhemmilta lapsille siirtyvä ”vihanpito”, jne.)
 • Lasten häiritsevä leikki (rauha, lapsettomuus, lepo, työajat, säännöt)
 • Rasistiset arvolähtökohdat (huutelu lapsille pihalla, käsiksi käyminen)
 • Kiinteistöyhtiön/asukastoimikunnan valta-asetelmat (valta, asema, loukatuksi tuleminen)
 • Koirat ja kissat (epäsiisteys, äänet, pelko)
 • Väkivaltainen informaatio (kunnia, mielipaha, leimatuksi tuleminen)
 • Loukkaavat ilmaisut (minäkuva, mitä muut, aseman menettäminen, mielipaha)
 • Rajat ja tienkäyttö (oma alue, käyttöoikeus, äänet ja näkymä, loukkaus, kustannukset, uhat)
 • Epäsiisti ympäristö (ruma, vaarallinen, epäviihtyisä, rotat, kustannukset)
 • Erilaiset hajuhaitat (omassa kodissa haisee, allergia, vieraat, syöminen, nukkuminen)
 • Kunnianloukkaukset (miksi, mitä muut ajattelee, asiattomuus, ahdistus)
 • Lasten kohtelu, käsiksi käyminen (pelko, ahdistus, arvot, normit, rikos, mielipaha, väkivalta)
 • Lasten vallankäyttö piha-alueella (kasvatus, normit, epäsiisteys, vahingot, haitanteko)

Tyypillistä yhteisöriidoille:

 • Sanotaan jotain, joka otetaan vastaan loukkauksena
 • Tehdään jotain, jota jostakin syystä ei hyväksytä
 • Puhutaan muille, mutta ei hänelle jota asia koskee
 • Ilmoitetaan viranomaiselle/opettajalle/esimiehelle
 • Ilmoitetaan isännöitsijälle/asumisneuvojalle
 • Tehdään lastensuojeluilmoitus
 • Kirjoitetaan nimettömiä lappuja tai “virallisia” tiedotteita
 • Epäilyksen ilmapiirin kehittyminen, koetaan pelkoa, syyllisyyttä
 • Tarvetta koostaa, selittää, oikeuttaa omat ajatukset ja teot
 • Kerätään todistusaineistoa ja liittolaisia
 • Tapahtumasta alkaa kehittyä kaksi toisistaan irtautuvaa tarinaa
Kuvalähde: Alex Hillier, Facebook