Semesterinfo 2022

Vi har fördjöningar i våra svarstider under sommaren. Vi kan i huvudsak inte inleda nya medlingsprocesser under juli pga medlarnas semestrar. Vi svarar på förfrågningar senast i augusti. Ha en skön sommar.