Coronasituationen

Vi ordnar medlingsmöten endast på distans under januari pga. smittspridningen. Vi följer myndigheternas bestämmelser och rekommendationer.