Finlands forum för medling har öppnat tjänsten E-medling

Finlands forum för medling har öppnat sin nya online service. E-medlingen medlar, stöder och ger råd vid konfliktsituationer, läs mera här