Vidareutbildning

Vidareutbildning är menad för dem som redan har gått grundutbildningskursen och vill vidare fördjupa sig i medling och restorativt praxis. Utbildningen anpassas enligt deltagarens yrkesprofiler.

Innehåll:

  • Medlingens principer och process
  • Förberedelse för gemensamt möte
  • Gemensamt möte i praktiken
  • Hur man uttrycker saker i medling
  • Insikter från praktiken

Utbildarna arbeter i Centret av grannskapsmedling och har över 35 års erfarenhet från medling av brott och tvister.

Prisen av utbildningen är 300 euro (moms 0%). Det innebär fyra timmar av utbildning, reseersättningar av utbildarna och utbildningsmaterial. För mindre lokala allmännyttiga aktörer kan vi möjligen ge rabatt.