Utveckling och historia

Grannskapsmedlingen grundades av Suomen Pakolaisapu ry och speciellt Terhi Joensuu som jobbade i Kotilo projektet i Pakolaisapu. Terhi Joensuu träffade med medlarna / utbildarna Maija Gellin och Jens Gellin i utrymmen av Finlands Forum för Medling (FFM) våren 2006. Arbetet börjades som ett projekt. Samma år organiserades utbildningar i huvudstadsregionen och Åbo, och medlare utbildades också i Tammerfors, Kajana, Uleåborg och Vanda.

Grannskapsmedling som ett projekt skulle avslutas år 2013, men projektet fick finansiering för det följande året också. Miriam Attias blev chef, Marie Makweri började jobba på huvudstadsregionen, Leena Kaitonen i Åbo och Timo Karppinen i Tammerfors. Jens Gellin blev samordnare.

På slutet av 2014 Hanna Vuorinen började jobba i Tammerfors. Miriam Attias och Hanna Vuorinen spelade en stor roll i utvecklingen av grannskapsmedlingen, och Centret för granskapsmedling grundades år 2015.

Grannskapsmedlingen övergick från Pakolaisapu till Finlands Forum för Medling (FFM) i Mars 2019. Nuförtiden arbeter Pia Slögs som chef av centret, och de andra i teamet är Kethlin Lörincz, Pasi Ojala och Jens Gellin. Finansiering kommer från Social- och hälsoorganisationernas understödscentral (STEA).