Utveckling och historia

Granskapsmedlingen grundades av Suomen Pakolaisapu ry och speciellt Terhi Joensuu som jobbade i Kotilo projektet i Pakolaisapu. Terhi Joensuu treffade med medlarna / utbildarna Maija Gellin och Jens Gellin i lokalerna av Finlands Forum för Medling (FFM) våren 2006, och arbetet börjades som et projekt. På det samma år organiserades utbildningar i huvudstadsregion och Åbo, och medlare utbildades också i Tammerfors, Kajana, Uleåborg och Vanda.

Granskapsmedling som ett projekt skulle avslutades år 2013, men det gick finansiering för följande år också. Miriam Attias blev chef, Marie Makweri började jobba på huvudstadsregion, Leena Kaitonen i Åbo och Timo Karppinen i Tammerfors. Jens Gellin blev samordnare.

På slutet av år 2014 Hanna Vuorinen började jobba i Tammerfors. Miriam Attias och Hanna Vuorinen spelade en stor roll i utveckling av granskapsmedlingen, och Centret för granskapsmedling grundades år 2015.

Granskapsmedlingen övergick från Pakolaisapu till Finlands Forum för Medling (FFM) i Mars 2019. Nuförtiden arbeter Pia Slögs som chefen av centret, och de andra i teamet är Kethlin Lörincz, Pasi Ojala och Jens Gellin. Finansiering kommer från Social- och hälsoorganisationernas understödscentral (STEA).