Samfundsmedling

I konflikter som berör en större del av de boende kan sociala spänningar orsaka en brist på kommunikation och samhörighet. Samfundsmedling ordnas i situationer då varken parterna eller själva konflikten inte är direkt definierbara – exempelvis i situationer då det råder en dålig anda i hela bostadsbolaget, då grannar klagar ofta och mycket på varandra eller när människor eller grupperingar stöter samman på något område. Samfundskonflikter är ofta väldigt komplexa och medlingen kräver ofta en professionell medlare.

Centret för grannskapsmedling har utvecklat en modell för samfundsmedling, modellen har uppmärksammats både nationellt och internationellt. Forssa – modellen är vinnare av European Crime Prevention Award (ECPA) 2018.

Foto Robert Gamner, Unsplash