Samarbetspartner

Centret för grannskapsmedling arbetar självständigt och som utomstående i olika konfliktsituationer. Vi har ett flertal samarbetsparter, som nyttjar våra tjänster och med vilka vi gemensamt utvecklar vår verksamhet.