Olika konflikter

Centrala orsak för konflikter i grannskap:

 • Missförstånd (någon lyssnar inte på, hör inte, egen berättelse dominerar, olika tolkningar, någon hörde fel)
 • Olämpligt uppträdande (till exempel hög och störande alkoholförtäring i talko på gård)
 • Skadegörelse mot egendom
 • Vandalism mot egendom av en annan invånare
 • Fokuserad oro
 • Barnens leka stör
 • Rasism (till exempel ropande åt barn, fysiska angrepp)
 • Maktbalansen i fastighetsbolaget/boendedemokrati
 • Hundar och katter (orenhet, oväsen, rädslan)
 • Våldsam information
 • Nedsättande uttryck
 • Gränser och vägbruk
 • Smutsig miljö
 • Olika luktproblem
 • Ärekränkningar
 • Behandling av barn
 • Barnens utövande av makt på gården

Typisk för samfunskonflikter

 • Man säger någonting en annan tar som en förolämpning
 • Man gör någonting som är inte accepterad av en eller annan orsak
 • Man pratar om en situation med de andra men inte med den berörda
 • Anmälan till polisen/arbetsgivaren/läraren
 • Anmälan till fastighetsförvaltaren/bostadsrådgivaren
 • Anmälan till skydd av barn
 • Man skriver namnlös lappar eller “officiella” meddelanden
 • En atmosfär av misstro bildas, rädsla, skuldkänslan
 • Ett behov att förklara och rättfärdiga ens egna tankar och handlingar
 • Man insamlar bevisning och letar efter allierade
 • Två olika berättelser bildas om en händelse