Medling

Parterna i ett medlingsärende är själva de bästa experterna i sin konflikt. Syftet med medlingen är att reparera förhållandet mellan grannarna och att hjälpa dem att finna en gemensam och hållbar lösning som ger en bättre grannsämja, förbättrar boendekvalitén samt ökar trygghetskänslan.

Medling kan vara ett alternativ i situationer då det uppstått en tvist som är hänförlig till exempelvis någon specifik situation eller incident eller ett störande beteende mellan två eller flera grannar, där parterna klart kan urskiljas bland de boende.

Vem som helst kan kontakta oss för att starta en medlingsprocess.

Kontakta oss!

Foto Dulce Lima / Unsplash
Foto Dulce Lima / Unsplash