Kontaktuppgifter

Kethlin Lörincz
Chef 
050 322 0024
kethlin.lorincz@naapuruussovittelu.fi

Betjäning på finska och engelska
Pasi Ojala (Utbildning)
Medlare
045 110 3483
pasi.ojala@naapuruussovittelu.fi

Betjäning på finska och engelska

Petra Jääskeläinen (Frivilligverksamhet)
Medlare
050 322 0012
petra.jaaskelainen@naapuruussovittelu.fi

Betjäning på finska och engelska

Jens Gellin
Medlare
040 835 2994
jens.gellin@naapuruussovittelu.fi

Betjäning på svenska, finska och engelska
Anträffbar onsdag - fredag

Päivi Yli-Koski
Medlare
040 138 9422
paivi.yli-koski@naapuruussovittelu.fi

Betjäning på finska och engelska

Pia Slögs
Utvecklingssamordnare
040 674 9384
pia.slogs@sovittelu.com

Betjäning på svenska, finska och engelska