Kontaktuppgifter

Pasi Ojala (Utbildning, marknadsföring och kommunikation)
Medlare
045 110 3483
pasi.ojala@naapuruussovittelu.fi

Betjäning på finska och engelska

Petra Jääskeläinen (Frivilligverksamhet)
Medlare
050 322 0012
petra.jaaskelainen@naapuruussovittelu.fi

Betjäning på finska och engelska

Jens Gellin (Påverkansarbete)
Medlare
040 835 2994
jens.gellin@naapuruussovittelu.fi

Betjäning på svenska, finska och engelska
Anträffbar onsdag - fredag

Kristian Rintala (Nätverkssamarbete)
Medlare
040 138 9411
kristian.rintala@naapuruussovittelu.fi

Betjäning på finska, engelska och tyska

Päivi Yli-Koski (Frivilligverksamhet)
Medlare
040 138 9422
paivi.yli-koski@naapuruussovittelu.fi

Betjäning på finska och engelska

Kethlin Lörincz
Chef 

(Föräldraledig till våren 2024)
Pia Slögs
Ekonomi- och personaladministration