Kontaktuppgifter

Kethlin Lörincz
Chef (vikariat mellan 1.8.2022 - 30.1.2023)
050 322 0024
kethlin.lorincz@naapuruussovittelu.fi
Jens Gellin
Medlare
040 835 2994
jens.gellin@naapuruussovittelu.fi

Betjäning på svenska, finska och engelska
Anträffbar onsdag - fredag

Pasi Ojala
Medlare
045 110 3483
pasi.ojala@naapuruussovittelu.fi

Betjäning på finska och engelska

Petra Jääskeläinen
Medlare
050 322 0012
petra.jaaskelainen@naapuruussovittelu.fi

Betjäning på finska och engelska

Pia Slögs 
Chef (ledig mellan 1.8.2022 - 30.1.2023)