Begäran om inledande av medling


    Medling kan inledas enbart om centret för grannskapsmedling får tillgång till bägge parters kontaktuppgifter (tel / e-post) Parterna kan kontakta oss gemensamt eller separat.

    Om du har frågor, kontakta våra medlare.