Grundutbildning

Vi erbjuder grundutbildning i medling för:

 • Fastighetsbolag
 • Fastihetsförvaltar
 • Partier som erbjuder bostadstjänst
 • Socialarbetare (invandring, stödbostad)
 • Bostadtjänstenheter (till exempel mottagningscenter)
 • Partier som erbjuder utbildning för fastighetspartier
 • Olika projekter och netvärk som jobbar med bostadaffärer

Utbildningen ger grundläggande kunskap om medling, och efter det ska deltagare:

 • identifiera när det handlar om ett tekniskt problem och när det finns en dispyt/konflikt, och hur skiljer sig problemlösning och konfliktlösning från varandra
 • kunna beskriva hur eskalerar konflikter och bedöma efekter av sin egen handling i relation med störningen/dispyten och deras eskalering till konflikt
 • förstå ens egen roll (i sitt jobb) och kunna resursera och söka efter resurs/stöd från inne i och utom gemenskapet när det är nödvendigt
 • identifiera när det finns ett behov för medling/konfliktlösning och erbjuda medling till parterna (boendena)
 • kunna applicera principer av medling i sitt jobb
 • kunna hänvisa parterna till lösning av dispyt/konflikt och till att kommunicera på ett konstruktivt sätt, och kunna hänvisa restorativ diskussion

Grundutbildning består av två utbildningar (den andra efter 3-4 veckor) som boda tar fyra timmar.

Grundutbildning kostar 500 euro (moms 0%) som bär utbildningen, reseersättningar av utbildarna och utbildningsmaterialen. För mindre lokala allmännyttiga aktörer kan vi möjligen ge rabatt.