Grundutbildning

Vi erbjuder grundutbildning i medling för:

 • Fastighetsbolag
 • Fastihetsförvaltare
 • Partier som erbjuder bostadstjänster
 • Socialarbetare (invandring, stödbostad)
 • Bostadtjänstenheter (till exempel mottagningscenter)
 • Partier som erbjuder utbildning för fastighetspartier
 • Olika projekt och nätverk som jobbar med bostadsaffärer

Utbildningen ger grundläggande kunskaper om medling, och efter det ska deltagaren:

 • identifiera när det handlar om ett tekniskt problem och när det finns en dispyt/konflikt, och hur skiljer sig problemlösning och konfliktlösning från varandra
 • kunna beskriva hur konflikter eskalerar och veta hur ens eget beteende påverkar olika konfliktssituationer och deras eskalering
 • förstå sin egen roll (i sitt jobb) och kunna resursera samt söka efter resurser/stöd från både inom och utanför gemenskapet när det är nödvändigt
 • identifiera när det finns ett behov för medling/konfliktlösning och erbjuda medling till parterna
 • kunna applicera principer av medling i sitt jobb
 • kunna leda parterna till lösningar av dispyter/konflikter, hjälpa dem kommunicera på ett konstruktivt och restorativt sätt

Grundutbildningen består av två utbildningar (den andra efter 3-4 veckor) som båda tar fyra timmar.

Grundutbildningen kostar 500 euro (moms 0%) som innebär utbildningen, reseersättningar av utbildarna och utbildningsmaterialet. För mindre lokala allmännyttiga aktörer kan vi möjligen ge rabatt.