Grannskapsmedling

Syftet med grannskapsmedling är att förebygga konflikter mellan grannar samt att medla i situationer där konflikten redan uppstått. Centret för grannskapsmedling grundades 2015 och det upprätthålls av Finlands Forum för Medling rf. Centrets anställda medlar i huvudstadsregionen, Birkaland och Egentliga Finland. I övriga delar av landet ordnas medlingar i samarbete med lokala aktörer.