Fortbildning

Fortbildning är den sista delen av våra utbildningarna och handlar om samfundsmedling. Man måste har gjort grundbildningen och vidareutbildningen först.

Fortutbildning kostar 500 euro (moms 0%) som bär 2 x 4 timmar av utbildning, reseersättningar av utbildarna och utbildningsmaterialen. För mindre lokala allmännyttiga aktörer kan vi möjligen ge rabatt.