Fortbildning

Fortbildningen är den sista delen av våra utbildningshelheten och handlar om samfundsmedling. För att delta i utbildningen behöver man först gå grundutbildningen och vidareutbildningen.

Fortbildningen kostar 500 euro (moms 0%) som innebär 2 x 4 timmar av utbildning, reseersättningar av utbildarna och utbildningsmaterial. För mindre lokala allmännyttiga aktörer kan vi möjligen ge rabatt.