Semesterinfo 2024

Vi har fördjöningar i våra svarstider under sommaren (juni 21 – augusti 1). Vi svarar så snabbt som möjligt. Ha en skön sommar!

Semesterinfo 2023

Vi har fördjöningar i våra svarstider under sommaren (juni 23 – augusti 1). Vi svarar så snabbt som möjligt. Ha en skön sommar!

Semesterinfo 2022

Vi har fördjöningar i våra svarstider under sommaren. Vi kan i huvudsak inte inleda nya medlingsprocesser under juli pga medlarnas semestrar. Vi svarar på förfrågningar senast i augusti. Ha en skön sommar.

Coronasituationen

Vi ordnar medlingsmöten endast på distans under januari pga. smittspridningen. Vi följer myndigheternas bestämmelser och rekommendationer.

Semesterinfo

Vi har fördjöningar i våra svarstider under sommaren. Vi kan i huvudsak inte inleda nya medlingsprocesser under juni och juli pga medlarnas semestrar. Vi svarar på förfrågningar senast i augusti. Ha en skön sommar.

Coronasituationen

Under mars månad ordnar vi endast video- och telefonmedlingar pga. coronasituationen. Vi följer utvecklingen och ordnar verksamheten i enlighet med gällande krav. Vi ger stöd och råd per telefon och e-post.