Beställ utbildning

Priser:

  • Medlingsinriktad arbetssätt: 2 x 4 timmar 800 euro (moms 0%)
  • Medling: 2 x 6 timmar 1600 euro (moms 0%)
  • Samfundsmedling: 1 x 6 timmar 800 euro (moms 0%)

För mindre lokala allmännyttiga aktörer kan vi möjligen ge rabatt.

Kontakta oss så kan vi komma överens om att organisera en utbildning!