Beställ utbildning

Priser:

  • Grundutbildning: 2 x 4 timmar 500 euro (moms 0%)
  • Vidareutbildning: 1 x 4 timmar 300 euro (moms 0%)
  • Fortbildning: 2 x 4 timmar 500 euro (moms 0%)

För mindre lokala allmännyttiga aktörer kan vi möjligen ge rabatt.

Kontakta oss så kan vi komma överens om att organisera en utbildning!