Semesterinfo

Vi har fördjöningar i våra svarstider under sommaren. Vi kan i huvudsak inte inleda nya medlingsprocesser under juni och juli pga medlarnas semestrar. Vi svarar på förfrågningar senast i augusti. Ha en skön sommar.

Coronasituationen

Under mars månad ordnar vi endast video- och telefonmedlingar pga. coronasituationen. Vi följer utvecklingen och ordnar verksamheten i enlighet med gällande krav. Vi ger stöd och råd per telefon och e-post.