Andra organisationer

Ibland tar vi emot ärenden från förebyggande polisen, socialarbetare och olika föreningar som erbjuder bostädstjänst.