Andra organisationer

Ibland tar vi emot ärenden från polisen, socialarbetare och olika föreningar som erbjuder bostadstjänster.