Ändamålsenlighet, nyttor och erfarenheter

En undersökning om ändamålsenlighet av Centret för grannskapsmedling var gjort i 2015, och feedback samlas in konstant. Undersökningen visade att majoritet av kunder kände att medlarna var hängivna, professionella och upartiska. Mer än hälften kände att deras situation blev bättre med medlingen och sju av tio kände sig tryggare äfter medlingsprocessen. Där var några besvikelser och utvecklingsidéer också, och den vanligaste untvecklingsfeedback handlade om information om / reklam av tjänsten av Centret för grannskapsmedling. Många kunder kände att det finns ett stort behov för denna typ av tjänst och att Centret för grannskapsmedling skulle vara mer känt.

Nio av tio uppdragsgivaren raporterade att störningsanmälningar och klagomål minskade efter medlingar, och de flesta hoppades på samarbete i framtiden också. Centret för grannskapsmedlingen har etablerat sin tjänst och har produktivt samarbetsnätverk i huvudstadsregion, Åbo region och Birkalands region.

Erfarenheter (översatt från finska)

”Det känns bra att möta grannen, vi hälsar varandra när vi träffar.”

”Jag hoppas att den här samarbeten fortsätter och att den samma gruppen arbeter i framtiden också. Tack!”

”Jag är rädd inte längre, den hotande stämningen har försvunnit, vi hälsar varandra.”

”Jag är nöjd av tjänsten.”

”Samarbetet är rakt och lätt, och medlaren började jobba och främja processen snabbt – inget att förbättra.”

”Medlaren jobbade diplomatiskt och behandlade denna svåra situation på ett bra sätt. Jag känner att jag var egentligen lyssnat på.”

”Vi har samarbetat bara en gång men allt gick så bra att jag hittade inget att förbättra. Kanske skulle tjänsten kunna annonseras mer.”

”Jag är nöjd av det samarbetet vi har gjort för många år, nuvarande modellen fungerar! Tack för samarbetet!”

”Mötet på medlingssituationen klargörde saker.”

”Nu kan vi prata om vi träffas på gården och man kan alltid komma och säga om det finns någonting som störer.”

Vi uppskattar feedback och tar hänsyn till de när vi utvecklar våra tjänst!