Ändamålsenlighet, nyttor och erfarenheter

En undersökning om ändamålsenlighet av Centret för grannskapsmedling var gjord i 2015, och feedback samlas in konstant. Undersökningen visade att majoriteten av kunderna kände att medlarna var hängivna, professionella och opartiska. Mer än hälften upplevde att deras situation blev bättre med medlingen och sju av tio kände sig tryggare äfter medlingsprocessen. Där var några besvikelser och utvecklingsidéer också. Den vanligaste untvecklingsfeedbacken handlade om information om / reklam av tjänsten för Centret för grannskapsmedling. Många kunder kände att det finns ett stort behov för denna typ av tjänst och att Centret för grannskapsmedling borde vara mer känt.

Nio av tio uppdragsgivaren raporterade att störningsanmälningar och klagomål minskade efter medlingar, och de flesta hoppades på samarbete i framtiden också. Centret för grannskapsmedlingen har etablerat sin tjänst och har produktivt samarbetsnätverk i huvudstads-, Åbo och Birkalands regionerna.

Erfarenheter (översatt från finska)

“Det känns bra att möta grannen, vi hälsar på varandra när vi träffar.”

“Jag önskar att samarbetet fortsätter och att den samma gruppen arbeter i framtiden också. Tack!”

“Jag är inte längre rädd, den hotande stämningen har försvunnit, vi hälsar varandra.”

“Jag är nöjd med tjänsten.”

“Samarbetet var utan problem och lätt, och medlaren började jobba och främja processen snabbt – inget att förbättra.”

“Medlaren jobbade diplomatiskt och behandlade denna svåra situationen på ett bra sätt. Jag känner att jag var egentligen lyssnat på.”

“Vi har samarbetat bara en gång men allt gick så bra att jag hittade inget att förbättra. Kanske skulle tjänsten kunna annonseras mer.”

“Jag är nöjd av det samarbetet vi har gjort i flera år, nuvarande modellen fungerar! Tack för samarbetet!”

“Mötet på medlingssituationen klargjorde saker.”

“Nu kan vi prata om vi träffas på gården och man kan alltid komma och säga om det finns någonting som stör.”

Vi uppskattar feedback och tar den till hänsyn när vi utvecklar våra tjänster!