Naapurustotyö

Naapurustotyö keskittyy monikulttuuristen ja monimuotoisten asuinalueiden turvallisuuden ja viihtyvyyden parantamiseen. Uskomme siihen, että kun aluetta kehitetään paikallisten tarpeista käsin, saadaan kestäviä tuloksia.

 

Naapurustotyö uusien vastaanottokeskusten naapurustoissa

Tarjoamme naapurustotyötä paikkakunnille ja alueille, joille on perustettu uusi turvapaikanhakijoiden hätämajoitusyksikkö tai vastaanottokeskus. Mielestämme on tärkeää, että uudessa tilanteessa ihmiset tulevat huolineen kuulluksi ja niistä edetään ratkaisukeskeisesti ongelmanratkaisua ja yhteistoiminnallisuutta kohti.

Työmme perustuu restoratiiviseen ajatteluun, johon kuuluu vahvasti tarvelähtöisyys, turvallisuuden ja luottamuksen rakentaminen, vuorovaikutuksen rakentaminen ja yhteisön vahvistaminen senteiden ja konfliktien ennaltaehkäisemiseksi. Tarkoitus on vahvistaa paikallisen yhteisön ongelmanratkaisukykyä.

Työ suunnitellaan aina tapauskohtaisesti ja tarvelähtöisesti.

 

Valmennukset uusia pakolaisia vastaanottaville kunnille

Mitä uusien pakolaisten asuttamisessa kannattaa huomioida, kun kunta on tehnyt päätöksen kiintiöpakolaisten tai oleskeluluvan saaneiden vastaanotosta? Kenen kunnassa kannattaa hankkia - ja millaista - lisätietoa ?

Tarjoamme konsultointia, valmennuksia ja koulutuksia aiheeseen liittyen. Ne suunnitellaan aina paikallisen yhteisön tarpeiden pohjalta.

Soita ja kysy lisää:

Jens Gellin

puh. 040 835 2994