Suosituksia yhteistyökumppaneille konfliktien ennaltaehkäisyyn

PDF-tiedostoSuositukset+kiinteistöyhtiöille+häiriöilmoitusten+käsittelyyn+vastakkainasettelua+välttävällä+tavalla.pdf (328 kB)
Konfliktit syntyvät aina pienestä. Toimivat naapuruussuhteet ennaltaehkäisevät erimielisyyksien kärjistymistä vastakkainasetteluksi ja konflikteiksi. Dokumentti sisältää suositukset kiinteistöyhtiöille häiriöiden käsittelyyn vastakkainasettelua ehkäisevällä tavalla.
PDF-tiedostoSuositukset+kiinteistöyhtiöille+toimivien+naapuruussuhteiden+edistämiseen.pdf (234 kB)
Asuinyhteisön toimivuus riippuu siitä, onko naapureiden välillä toimivat suhteet. Kiinteistöyhtiö voi omalla toiminnallaan ennaltaehkäistä konfliktien kärjistymistä edistämällä toimivia naapuruussuhteita. Dokumentissa on käytännönläheiset ohjeet siihen, mitä kaikkea tulisi huomioida.