TYÖPAIKKOJA SOVITTELIJOILLE

20.6.2019

Naapuruussovittelun keskus hakee nyt osaavaan joukkoonsa kahta kehittämisotteista sovittelijaa. Haemme sovittelijaa Varsinais-Suomen sekä Pirkanmaan alueille.

 

Haemme sovittelijoita

Suomen Sovittelufoorumi ry (SSF) on vuonna 2003 perustettu poliittisesti ja uskonnollisesti sitoutumaton suomalainen kansalaisjärjestö ja oman alansa näkyvä asiantuntija. Sovittelufoorumi toimii asiantuntijayhteisönä suomalaisessa sovittelukentässä ja on myös arvostettu yhteistyökumppani kansainvälisesti.  SSF kouluttaa, konsultoi ja mentoroi opetusyhteisöissä, yliopistoissa ja varhaiskasvatuksen yksiköissä. Vahvaa yhteistoimintaa harjoitetaan myös mm. työyhteisösovittelun, tuomioistuinsovittelun ja rikos- ja riita-asioiden sovittelun toimijoiden kanssa.

Naapuruussovittelun keskus hakee nyt osaavaan joukkoonsa kahta kehittämisotteista 
sovittelijaa. Haemme sovittelijaa Varsinais-Suomen sekä Pirkanmaan alueille. 

Työsuhteet ovat määräaikaisia 28.2.2020 asti, työsuhteiden jatkuminen maaliskuusta eteenpäin on mahdollista.

Naapuruussovittelun keskus on perustettu vuonna 2015. Keskuksen toiminta-ajatus on edistää toimivia väestösuhteita, ennaltaehkäistä jännitteiden muuttumista vastakkainasetteluksi ja vastakkainasettelun kärjistymistä konflikteiksi ja sovitella asumiseen ja naapuruuteen liittyviä konflikteja. Keskus noudattaa toiminnassaan puolueettomuuden ja sitoutumattomuuden periaatteita. Sen toimintaa rahoittaa Sosiaali- ja terveysjärjestöjen avustuskeskus (STEA).

Naapuruussovittelun keskuksen tavoite on sovitella vuosittain noin 120 naapurustokonfliktia. Toimeksiannot liittyvät kahden naapurin tai laajemmin yhteisöjen konflikteihin. Tämän lisäksi sovittelun taitoja levitetään ja juurrutetaan muille toimijoille konsultoimalla, kouluttamalla, mentoroimalla ja ohjaamalla.

Tehtävästä

Sovittelijat vastaavat itsenäisesti naapuruussovittelusta, sovittelun juurruttamisesta, toiminnan raportoinnista sekä paikallisesta verkosto- ja sidosryhmäyhteistyöstä omilla pääasiallisilla toiminta-alueillaan. Lisäksi työtehtäviin kuuluu kouluttamista, toiminnan juurruttamista sekä tarvittaessa sovitteluiden tekemistä muilla paikkakunnilla ympäri Suomen. Sovittelijalla on tukenaan Suomen sovittelufoorumi- organisaation ja Naapuruussovittelun keskuksen päällikön sekä pääkaupunkiseudun sovittelijoiden vankka asiantuntemus ja tuki.

Tarjoamme tulevalle sovittelijalle

· Kiinnostavan ja monipuolisen työkentän yhteiskunnallisesti ajankohtaisten asioiden parissa

· Innostavan mahdollisuuden tehdä vaikuttavaa ja merkityksellistä työtä ja vapauden rytmittää työtä itsenäisesti. Työtä tehdään etätyönä ja pääsääntöisesti kentällä, asiakkaiden tiloissa.

Edellytämme hakijalta:

· Alempaa, soveltuvaa korkeakoulututkintoa, sovittelun erityisosaamista ja vähintään 5 vuoden soveltuvaa työkokemusta tai vastaavia tietoja ja taitoja.

· Kykyä omatoimiseen työskentelyyn, dynaamisuutta, sosiaalisia taitoja, kykyä verkostoitua ja luoda yhteyksiä, valmiutta työskennellä iltaisin ja viikonloppuisin liikkuvassa työssä. Ajokortti ja oma auto on eduksi.

· Sovittelun teorian ja käytännön sekä dialogisuuden tuntemusta ja kykyä soveltaa joustavasti ja luovasti sovittelun periaatteita. Työ edellyttää erityisesti sovittelutilanteissa itsenäistä, nopeaa ja vaativaa ongelmanratkaisukykyä, vaativien vuorovaikutustilanteiden hallintaa ja ennakointia.

· Kykyä sekä markkinoida sovittelutyötä ratkaisuna asumis- ja yhteisöongelmiin että kouluttaa ja innostaa toimijoita omaksumaan sovittelun työote.

· Innostusta ja kykyä kehittää Suomessa uutta ammattialaa ja uusia käytäntöjä muuttuvaan ympäristöön.

Haastatteluja järjestetään hakuajan puitteissa. Työ alkaa 1.8 tai myöhemmin sopimuksen mukaan.

Toimita hakemuksesi palkkatoiveineen viimeistään 19.7.2019 osoitteeseen: pia.slogs@naapuruussovittelu.fi, otsikolla: ´Sovittelija Pirkanmaan alueelle´ tai ’Sovittelija Varsinais-Suomen alueelle’

Lisätietoja tehtävästä antaa

Naapuruussovittelun keskuksen päällikkö Pia Slögs, puh. 045 2088049 Lisätietoja Naapuruussovittelun keskuksesta: www.naapuruussovittelu.fi Suomen sovittelufoorumi ry: www.sovittelu.com