Naapuruussovittelun keskukselle resurssit kolmivuotiseen alan kehittämishankkeeseen Koneen säätiöltä

11.12.2017

Suomi tarvitsee enemmän solidaarisuutta ja sovittelua - toteaa säätiö

Hankkeessa tehdään interventioita ja tutkimusta liittyen väestöryhmien välisen polarisaation

ennaltaehkäisyyn ja konfliktien sovitteluun. Tarkoituksena on tutkia ja tuottaa Suomeen

soveltuvia ennaltaehkäisymalleja ja sovittelumenetelmiä. Lisäksi kokeillaan, millä tavoin

taiteen keinot (valokuva, elokuva) voivat tukea dialogiprosesseja. Hanke tukeutuu aiempaan

tutkimukseen: tärkeimpiä tieteellisinä taustoina ovat Bart Brandsman (2017) teoria

polarisaatiosta ja vastakkainasettelun kärjistymisestä ja ennaltaehkäisystä sekä Marko

Juntusen aiempi tutkimus Suomessa tapahtuvasta polarisaatiosta ja radikalisoitumista.

Dialogi- ja sovitteluprosessit toteutetaan Vihdissä, Mäntsälässä ja Turun Varissuolla.

Paikallisten naapuridialogien lisäksi tuotetaan Suomeen soveltuva malli polarisaation

hallinnasta, joka tehdään yhteistyössä poliisihallituksen ja Oulun kanssa; tarkoituksena lisätä

viranomaisten kykyä toimia polarisoitumista hillitsevällä tavalla. Hankkeen aikana

toteutettavien interventioiden lisäksi tutkitaan ja analysoidaan kaksi jo toteutettua

yhteisösovitteluprosessia haastattelemalla niissä mukana olleet toimijat (Forssa&Espoo).

Näistä tapauksesta tehdään huolellinen analyysi ja jäsennetään mikä toimi ja mitkä valinnat,

rakenteet, yhteistyösuhteet ja resurssit olivat ratkaisevia, jotta väkivallan kierre saatiin

katkaistua. Hankkeen avulla saadaan uraauurtava ja monipuolinen käsitys siitä, millaisia

edellytyksiä laadukkaiden, yhteiskunnallisten dialogien järjestäminen vaatii.

Hankkeen vastuullinen johtaja: Miriam Attias

Työryhmä:

Jonna Kangasoja, Marko Juntunen, Marie Makweri, Katja Tähjä, Inka Lilja, Hunderra Assefa, Anna Länsitie, Mikaeli Langinvainio, Elina Hirvonen, Jens Gellin ja Hanna Vuorinen