Opinnäytetyö asukastyöstä vastaanottokeskusten naapurustoissa

21.11.2016

Tuuli Samelan ja Henrik Eloheimon artikkeli restoratiivisista menetelmistä naapurisovun edistäjinä julkaistiin Haaste-lehden numerossa 3.

Opinnäytetyötään varten Naapuruussovittelun keskusta haastatellut Tuuli Samela tutki, oliko vastaanottokeskusten naapurustoissa tehdyllä työllä vaikutusta siihen, että uudet naapurit tulevat toimeen keskenään.

Naapurustosovittelun menetelmistä, kyselyn tuloksista ja tulevaisuuden pohdinnasta lisää liitteessä!