Lähes kaikki sovitteluun osallistuneet suosittelevat sitä myös muille

10.11.2015

Naapuruussovittelu on tehokas tapa ennaltaehkäistä asuinalueilla syntyviä konflikteja ja parantaa asukkaiden turvallisuuden tunnetta. Yli 85 prosenttia naapuruussovittelussa mukana olleista suosittelee palvelua myös muille. Tieto selviää naapuruussovittelun vaikuttavuutta tutkineesta selvityksestä. Vaikuttavuustutkimus julkaistaan sovittelua ja rauhanvälitystyötä esiin tuovana Ahtisaari-päivänä 10.11.2015.

Tutkimus naapuruussovittelun vaikuttavuudesta: lähes kaikki sovitteluun osallistuneet suosittelevat sitä myös muille

Naapuruussovittelun keskuksen ensimmäinen toimintavuosi on takana. Toimintamuotoa on tässä muodossa ja nykyisen tiimin voimin tehty myös jo vuonna 2014. Jotta sovittelua voitaisiin kehittää edelleen, laati YTK Nina Huhtinen työn tuloksia esittelevän vaikuttavuusselvityksen.

Noin puolet selvitykseen vastanneista kokivat oman tilanteensa parantuneen ja asumisilmapiirin helpottuneen sovittelun myötä. Lisääntyneestä turvallisuudentunteesta kertoi noin 70 prosenttia vastaajista. Sovitteluprosessin usein käynnistäneistä isännöitsijöistä lähes 85 prosenttia kokivat naapuruussovittelijoiden tekemän työn hyödylliseksi.

”Vaikka kaikissa tapauksissa sovittelu ei onnistunut ratkaisemaan konfliktia, vastaajat suhtautuivat kyselyhankkeeseen enimmäkseen myönteisesti ja vapaamuotoisessa palautteessa kiitoksia sateli. Erityisesti toimeksiantajien, eli isännöitsijöiden vastauksissa naapuruussovittelun vaikuttavuus koettiin huomattavana”, Nina Huhtinen toteaa.

Tulokset vahvistivat naapuruussovittelijoiden käsityksiä siitä, että sovittelu on tarpeellinen menetelmä levitettäväksi laajemmalti koko Suomeen. Vaikka riita ei ratkeaisi, lisääntynyt ymmärrys oman toiminnan vaikutuksista naapurille, tai tieto naapurin toiminnan taustoista voi helpottaa tilannetta. Kun vuoropuhelu naapureiden välillä on aloitettu, on myös uusista tilanteista jatkossa helpompi puhua kasvokkain ilman riidan kärjistymistä.

Vuoden 2014 sovittelutapausten perusteella tehty vaikuttavuusselvitys on luettavissa täältä. Nina Huhtinen työstää tällä hetkellä uutta selvitystä vuoden 2015 tilanteesta.