3 teesiä

22.10.2015

...siitä mitä ulkomaalaisten asunnottomuuden ennaltaehkäisyssä tulisi huomioida

1. Sosiaalisten suhteiden vahvistaminen lähiympäristön kanssa

2. Syrjimättömyyden ja yhdenvertaisuuden varmistaminen

3. Restoratiivisen oikeudenkäytön menetelmät käyttöön naapuruuskonflikteissa

Lue lisää Jyväskylän valtakunnallisesta asunnottomuusseminaarista:

http://www.asuntoensin.fi/asunto_ensin/paavo-verkostokehittajat/tapahtumat_ja_tilaisuudet/valtakunnallinen_asunnottomuusseminaari_jyvaskylassa_16.10.2015

Naapuruussovittelun keskuksen teeseistä:

http://www.asuntoensin.fi/files/4895/Miriam_Attias_-_Naapuruussovittelun_keskus.pdf