28 konfliktinratkaisun ammattilaista ottaa kantaa

19.10.2015

"Osaamme rakentaa vuoropuhelua vihapuheen sijaan"

KANNANOTTO

Eduskunta tuomitsi rasismin ja vihapuheen keskustelussaan 14.10.2015. Vuoropuhelua näistä ilmiöistä tarvitaan nyt monella muullakin foorumilla eri puolilla Suomea. On tarpeen käsitellä viimeaikaisia tapahtumia yhdessä ja jakaa tuntemuksia sekä tunnistaa yhteisiä tarpeita. Juuri yhteisten tarpeiden perustalle voimme alkaa rakentaa yhteiskuntarauhaa.

Konfliktitilanteita korjaava vuoropuhelu ei ole mitä tahansa keskustelua. Siihen kuuluvat kunnioitus muita osapuolia kohtaan, toisen näkökulman kuuntelu sekä valmius etsiä uusia, jopa odottamattomia näkökulmia ja käytännön ratkaisuja. Vuoropuhelua voidaan tukea yhteiskunnallisin rakentein ja prosessein. Sovittelu on hyödyllinen työkalu paitsi kahden osapuolen välisten, myös yhteiskunnallisten konfliktien hoitamiseksi. Sovittelun keinoja voidaan hyödyntää jo ennen konfliktien kärjistymistä, ja niille on ilmeinen tilaus yhteiskunnassamme juuri nyt.

Turvapaikanhakijoiden määrän kasvu tuo maailmanpolitiikan ja maahanmuuton suuret kysymykset ihmisten naapurustoon, lähelle meitä kaikkia. Yksi suurimmista kysymyksistä ja useimmiten jaetuista huolista on se, kuinka voi säilyttää oman henkilökohtaisen turvallisuudentunteen. Huolet tulee kuulla ja etsiä rakentavia ratkaisuja osapuolten keskinäisellä vuoropuhelulla,

Ihmisten välisiä jännitteitä ei voida ratkaista ylhäältä alas annetulla tiedolla ja ohjeilla. Siksi keskustelut maahanmuuton asiantuntijoiden ja päättäjien kesken eivät riitä. Keskusteluun pitää saada mukaan turvapaikanhakijat sekä heidän naapurinsa, joiden elämää tyytymättömyys ja huoli sekä kiistat koskevat. Päättäjien haaste on tehdä tämä vuoropuhelu mahdolliseksi sekä osoittaa sille aika ja tila.

Mikäli vuoropuhelua ei synny, päädytään helposti vihapuheen ja konfliktien kärjistymiseen. Me konfliktinratkaisun ja sovittelun ammattilaiset olemme käytettävissä tähän työhön yhteiskuntarauhan puolesta.

 

Miriam Attias, naapurussovittelija

Timo Pehrman, puheenjohtaja, Suomen Sovittelufoorumi

Teuri Brunila, SSF:n kunniajäsen

Henrik Elonheimo, OTT, dosentti

Kaijus Ervasti, OTT

Jukka Salomaa, asianajaja

Juhani Iivari, VTT, TM, dosentti

Barbro Widing, sovittelija

Anne Palm, toiminnanjohtaja

Synnöve Karvinen-Niinikoski, sosiaalityön professori, emerita

Juha-Pekka Turunen, vuorovaikutussuunnittelija

Mika Koskinen, sovittelija

Martti Hurskainen, palvelupäällikkö

Ulla Sara-Aho, työnohjaaja, työyhteisösovittelija

Heikki Turkka, hankevastaava, katusovittelu

Jens Gellin, naapuruussovittelija

Lars Rikberg, johtava sovittelunohjaaja

Olli Salin, sosiaali-ja kriisipäivystyksen päällikkö

Vaula Haavisto, FT, projektipäällikkö, perhesovittelu

Anna Länsitie, työnohjaaja, sovittelija

Harri Väisänen, työyhteisösovittelija

Jonna Kangasoja, ympäristösovittelija

Lasse Peltonen, HT, ympäristösovittelija

Seppo Mäki, pastori, sovittelija

Maija Gellin, ohjelmajohtaja, sovittelija

Mikaeli Langinvainio, toimitusjohtaja

Hanna Vuorinen, naapuruussovittelija

Leena Kaitonen, naapuruussovittelija